Yhteystiedot

Messujen järjestelyistä vastaa messusihteeri, jonka tavoitat puhelimitse tai sähköpostilla. Messujen suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana messutyöryhmä, joka koostuu paikallisten järjestöjen ja yritysten edustajista. Yhdessä teemme teille viihtyisät ja onnistuneet messut! Ota rohkeasti yhteyttä messusihteeriin kaikissa messuihin liittyvissä asioissa!

Keskustie 81

95300 Tervola

Puh. 0400 959322

messut@tervola.fi

Jäikö kysyttävää?

Täytä alla oleva lomake ja olemme sinuun yhteyksissä.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tervolan kunta

Yhteystiedot

Keskustie 81
95300 Tervola
040 124 2411
tervolan.kunta@tervola.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

messusihteeri
0400 959 322
messut@tervola.fi

2. Rekisteröidyt

  • Näytteilleasettajat
  • Sponsorit

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tervolan kunnan asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluista kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Mitä tuotteita / palveluita ollaan myymässä
  • Yrityksen verkko-osoite

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen messut@tervola.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Tervolan kunnan ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilytysajan määrittämiskriteerit

Rekisterin tiedot ovat niiden esitysmuodosta riippumatta oikeutettuja käsittelemään vain henkilöt, jotka rekisterinpitäjän toimeksiannosta suorittavat rekisterin käyttötarkoituksenmukaisia tehtäviä tai toimivat näiden toimeksiannosta. Tietojärjestelmiin pääsy on rajattu kunnan työntekijöille, joilla on henkilökohtaisesti määritellyt käyttäjäoikeudet, käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilökohtaiset käyttöoikeudet henkilötietoja sisältäviin aineistoihin ja järjestelmiin myöntää ao. hallintokunnan esimies.

Asiakirjojen säilytysajasta noudatetaan voimassaolevaa lainsäädäntöä. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan lainsäädännön ja Kansallisarkiston määräyksiä, kunnan arkistonmuodostussuunnitelmaa ja/tai tiedonohjaussuunnitelmaa sekä Kuntaliiton suosituksia säilytysajoista.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.